Det var i denna stuga J.A.G.S Museum startade

J.A.G.S  Johan August Gustafs Son


Johan August Gustafsson, i folkmun kallad Gustaf-Jon föddes 1852 i den lilla byn Seby i
Segerstads socken där han levde hela sitt liv fram till sin död 1932.


Han föddes som det fjärde av sex syskon. Tre av de äldre syskonen emigrerade till Australien
och ett yngre syskon emigrerade till Amerika.


När de äldre syskonen emigrerat förväntades Gustaf-Jon överta föräldrarnas gård, vilket han
också gjorde när hans mor gick bort år 1900. Han var då nästan 50 år gammal och gifte sig år
1901 med Nanny.
De viktigaste näringarna förutom den framväxande industrin på västra Öland var jordbruk,
fiske och sjöfart. Gustaf-Jon levde större delen av sitt liv med jorden som bas, men var
dessutom under några år i sin ungdom på sjön. I själ och hjärta var han en dock en konstnär
med en obändig drivkraft att skapa figurer och att skulptera i trä. Mot slutet av sin levnad
använde han även sten.