I  J.A.G.S museum finns ett hundratal skulpturer och snidade möbler av den självlärde bildhuggaren Johan August Gustafsson, 1852 - 1932.


Ovan: portskjulsskylten med porträtt av honom själv och hans hustru Nanny.


Nedan: Det tyska kejsarparet Wilhelm II och Augusta, som seglade förbi Öland 1908.


Johan August Gustafsson "1852-1932" levde hela sitt liv i Segerstads socken på sydöstra Öland. Han var bonde och sjöman men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Hela sitt liv vid sidan om jordbruket använde han till att skulptera i material som han hittat i sjön och på stranden. Havet och båtar var en viktig del av hans liv. Han gjorde många skeppstavlor och fartygsmodeller. Gården som han brukade låg alldeles intill Östersjön som inspirerade honom och gav material till konstverken. När skepp förliste fick han trä till sina figurer. Annars var det den lilla illustrerade Bibeln av Gustave Doré som gav stoff till "Kung Farao med följe", hans mest berömda skulptur. Som sin sista vilja skrev han i sitt testamente att samlingen skulle visas och vårdas i hembygden för en ringa penning.

Stockholmsresan 1897

Gustaf-Jon seglade i öppen båt till den stora konst och industrimässan i Stockholm 1897.

Han berättar själv om sin resa att han träffat kungen Oscar II och prinsen i Stockholm men att de inte köpt hans skulptur. Han sa: "men sie såna däe di hae allri någa penge på sej, föe di fåe ju allting gratis. Så ja to tavla me mej him igen."